Nye hold i Jylland & på Sjælland

Det hele menneske i krop, sind & sjæl.

Integrativ Somatisk Traumeterapi

1-årigt ajourførende uddannelsesforløb - Mere krop, mere relation, mere grundighed!

Du vil igennem en sensibel, indfølende og målrettet tilgang blive trænet i alsidig/integrativ relationelt og kropsligt/somatisk funderet traumeterapi. 

1. Modul – Udvikling, grundtraumer & nervesystem. 

Tobias-Skolens Krops- & Psykospirituelle udviklingsteorier vil danne grundlag for forståelse af traumer og traumearbejdet, herunder traumer fra sjælelag, fosterliv, det transgenerationelle lag og det psykologiske lag. Vi vil fokusere på, hvordan vi finder ind til grundtraumet, samt i hvor høj grad vi må/kan fokusere på netop det, for at hjælpe klienten til forløsning samt heling af kerneselvet. 

Vi vil gennemgå traumeterapiens grundtrin og dermed forstå, hvad arbejdet med hhv. Ventral Vagus, Sympaticus og Dorsal Vagus-tilstande kalder på. Forstå, hvordan vi må vi arbejde forskelligt med tilstande af hyperarousal og hypoarousal. Forstå, hvordan vi kan finde traumeprægninger, hvor Dorsal kollaps og dissociering har taget over, og ligeledes hvordan vi kan bringe liv til områderne igen.

Vi vil arbejde rundt om/eller ind i den sorg, der altid ligger i forbindelse med med et traume eller i forbindelse med dét at blive genforbundet med tabt, indre liv. 

På dette første modul er der, udover at få skabt en stærk og vækstfremmende gruppe og et sundt læringsmiljø, også fokus på det helt grundlæggende, men nuancerede traumearbejde.

Blandt andet dykker vi ned i penduleringens/reguleringens mange muligheder og former. Vi søger at forstå vigtigheden af samt at kunne facilitere det parallelle arbejde med kerneopbygning og integration af Ventral Vagus og hybrid-tilstande. Og vi skal have et godt blik ind i Stephen Porges Polyvagale Teori; i teori og i særdeleshed i praksis. Forståelsen af vores fælles landkort; det Integrative Somatiske traumearbejde 360° rundt om klienten, vil stå klart efter dette modul.

2. Modul – Grundbevægelser, forstærkning og frisættelse. 

Traumer udtrykkes i kroppen igennem indre tilstande, i bindevæv, nervesystem og muskler og dermed i klientens mikro- og makrobevægelser, positur, ansigt og energi. Vi skal her arbejde med forløsning af traumetilstande igennem forstærkninger samt udførelse af modsatrettede bevægelser.

Vi skal arbejde med at hjælpe klienten til at eje og eventuelt generobre de 4 fundamentale grundbevægelser, der må kunne udføres fra vores kerneselv, for at vi i livet kan stå stærkt og trygt. Udviklings/og tilknytningstraumatiserede klienter har muligvis aldrig lært grundbevægelserne og mennesker med lidt senere traumer, har måske fået frataget sig retten til sin ståkraft/gåkraft, evne til at række ud og tage imod, evnen til at fylde sig selv ud og herfra skabe tydelighed og sund afgrænsning samt evnen til at drage sund omsorg for sig selv.

Vi går i dybden og i detaljen med dette arbejde, både i arbejdet med os selv samt fokuseret på arbejdet med klienter. Vi vil også på dette modul arbejde kropsterapeutisk med berøring, både med klienten stående, siddende og liggende. 

3. Modul - Traumeforløsning via guidede – Øjen & Kropsbevægelser. 

Øjenbevægelserne har forbindelse med de fleste områder af hjernen, og når vi traumatiseres, fastlåses ikke blot kropsbevægelserne, men også øjenbevægelserne. Nøjagtigt som når vi i choktilstande kan opleve tunnelsyn, kan vi som konsekvens af ubearbejdede traumer opleve, at vi lukker af for sanseliv. Dette kan spores i øjnene og deres bevægefrihed, og dermed i den adgang til de sanseområder som øjnenes positioner repræsenterer. 

På dette modul lærer du en uundværlig måde at forløse traumer og choktilstande på. Dette  igennem guidede øjen- og kropsbevægelser. Vi vil arbejde specifikt ind i, hvornår det tjener klienten at arbejde med afsæt i livsmantraer skabt igennem traumatiseringen eller at arbejde med afsæt i og fokus på integration af livsmantraer skabt fra klientens ventrale værenstilstand. 

I arbejdet med TGØK lever og udfoldes alle andre mulige interventioner, med krop, brug af stemme, healing af indre barn og alt andet, der måtte opstå i det potentielle rum imellem klient og terapeut. Det er, når det udføres smukkest, en fantastisk vidtfavnende terapiform, der kan lyde teknisk, men som i sandhed rummer muligheden for kunstnerisk udfoldelse.

Derudover kan arbejdet med øjenbevægelserne noget, som andre traumeterapeutiske metoder i mine øjne ikke kan.

Vi vil også på dette modul gøre brug af integration af sessionens udbytte med kropsterapeutisk berøring med klienten siddende, stående eller liggende. 

4. Modul - Kernearbejde og integration af Ventral Vagus samt sunde Ventral Vagus/Dorsal og Ventral Vagus/Sympaticus tilstande. 

Ligesom arbejdet med nervesystemet ikke er en separat, men en implicit del af traumearbejdet, er arbejdet med at etablere/genetablere en sund jeg-kerne en implicit del af ethvert traumeterapeutisk/eller psykoterapeutisk forløb. 

Vi arbejder denne gang videre med opbygning af jeg-kernetilstanden, Ventrale værenstilstande og de sunde hybridtilstande samt etablering af sund Dorsal Vagus ind i klientens daglige liv; at kunne rumme spænding, forelskelse, højt tempo uden at gå i højarousal samt at kunne rumme afspændte Dorsale tilstande uden enten at falde i søvn eller gå i angst-reaktion. 

Vi arbejder med ”etik, parathed og økologi” og zoomer ind på, hvad det er, der gør, at det for nogle klienter er for farligt at blive et forløst menneske. Vi ser på, hvordan kan vi arbejde med at nære det mod, der skal til for at lægge årvågenhed, offerrolle og lidelse til side, til fordel for afspænding, afbalanceret sansning, nysgerrighed, livsenergi og i særdeleshed frihed, til at være den man er, og til at udfolde det liv, man har fået.

Også på dette modul vil vi være opmærksomme på, hvordan kropsterapi med berøring, vil kunne forløse nødvendig angst, stagnationer der fastholder gamle tilstande, og hvordan det kan frisætte livsenergi. 

5. Modul - Kreativitet, fleksibilitet & målrettethed 

På dette sidste modul fokuseres ind på netop dit traumearbejde med klienter, din frihed i arbejdet med traumer, din kreativitet og din evne til målrettet og samtidig sensibelt at møde den enkelt klients behov. Hvor er du nu, og hvor kan du løftes og hjælpes til endnu bedre mestring i mødet med dine klienter og deres traumetilstande?

Traumearbejdets forskellige aspekter, bevægelser og trin vil endnu engang udgøre et samlet billede, og dine specifikke færdigheder, potentialer, interessefelter samt udviklingsområder vil stå klart for dig.

På dette modul, skabes der plads til at arbejde målrettet med de aspekter af traumearbejdet/teorierne, som du trænger mest til at få skærpet. 

Med maksimalt 10% fravær og tilfredsstillende gennemførelse, certificeres du Integrativ Somatisk Traumeterapeut. 

Omfang og forudsætninger: 

Du er psykoterapeut/eller er i gang med en psykoterapeutuddannelse. Du længes efter mere kropsterapeutisk, relationel og traumeterapeutisk teori samt metodefrihed og ikke mindst skærpelse af dine traumeterapeutiske kompetencer.

Du er indstillet på at arbejde med dine mulige egne traumelag og din egen evne til selvregulering og frisættelse af egen livsenergi, for herigennem at kunne blive den bedst mulige co-regulerende terapeut for dine klienter.

Dit eget klientarbejde bliver naturligt inddraget i undervisningen, når det giver mening. Derudover forventes det naturligvis, at du går i supervision med dit klientarbejde og modtager egen supervision og/eller terapi.

Du kan glæde dig til at blive en del af en stærk og støttende gruppe af kolleger.

Find din terapeut

Susanne Aalund Olsen

Terapi er for mig en rejse, hvor det er vigtigt med en god rejsepartner. Som din rejsepartner er...

Tobias-Skolen Jylland

Schildenseje 
Hesselhøjvej 3
8370 Hadsten

Tobias-Skolen Sjælland

Skaverupvej 16
4572 Nørre Asmindrup

Reg. psykoterapeutisk uddannelse

Uddannelsen er evalueret, og skolen er medlem af FaDP - Foreningen af Danske Psykoterapeuter.

Etiske retningslinjer

Privatlivs- og cookiepolitik

Kontakt

Telefon
+45 2845 0045
E-mail
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Følg os


© Tobias-Skolen. Alle rettigheder reserveret